Nieuw Leiderschap


"In deze turbulente tijden is meer dan ooit nieuw leiderschap nodig, op basis van verbinding en moreel gezag."


Wij leven in een tijd van vele veranderingen en afnemende zekerheden. In een wereld, die volop in beweging is - op politiek, sociaal, financieel/economisch en technologisch gebied - wordt de mens steeds opnieuw geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Met name door de financieel-economische crises ontwikkelt zich een andere kijk op leiderschap: van hard power naar soft power, van macht naar kracht, van geldgedreven naar duurzaamheid, kortom: een transformatie van oud naar nieuw leiderschap.


De training "NIEUW LEIDERSCHAP" is een bijzondere ervaring van meerdere dagen en is gericht op persoonlijke innovatie, groei en veranderingsbereidheid.


Zodra zich één of meer van de volgende symptomen manifesteren, in het management of bij (groepen) medewerkers, kunnen vitale processen in de organisatie stagneren:


  • te hoge werkdruk, stress,
  • uitstellen van beslissingen, geen "knopen doorhakken",
  • gebrek aan eigen verantwoordelijkheid,
  • zich indekken, risicomijdend gedrag,
  • geen open communicatie,
  • gebrekkige loyaliteit,
  • onzekerheid, angst gevoel van onveiligheid,
  • onvrede,
  • innerlijk ontslag nemen.

Juist in dit soort situaties is effectief en inspirerend leiderschap van groot belang. Met dit voor ogen: Wie mensen wil leiden, moet in de eerste plaats zichzelf kunnen leiden! De wereld schreeuwt op dit moment om mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen (werk)leven en van binnenuit antwoord geven op datgene wat er op hun pad komt. "Nieuw leiderschap" is een manier van in het leven staan, van in contact zijn met de wereld en de mensen om je heen die gebaseerd is op "van binnen naar buiten".


Tijdens een intensieve training maken wij gezamenlijk een reis langs een aantal relevante en actuele leiderschapsthema's. Tegen de achtergrond van het huidige tijdsbeeld.


Doelgroep

Leidinggevenden en professionals die hun vermogen om gericht leiding te geven in turbulente tijden willen ontwikkelen en hun inspirerende, positieve invloed op hun team (of groep) willen vergroten.


Werkwijze

Pakkende inleidingen, gericht op hoofd en hart, met humor en diepgang, afgewisseld met oefeningen.