Meeting of Minds


Onze ervaring is dat leden van een team of een deel van de organisatie niet altijd de behoefte hebben aan een training, maar wel aan een ontmoeting met elkaar rond een of meerdere thema's die er spelen.


Onder begeleiding van een ervaren "moderator", die zowel objectief als betrokken het team helpt de thema's ook in de diepte te verkennen en tot oplossingen en concrete stappen te komen.