Individuele Coaching


Bij individuele coaching gaat het om de persoonlijke groei en ontwikkeling van de gecoachte. Hij/zij wordt gecoacht om zijn/haar kwaliteiten optimaal in te zetten en te leren omgaan met persoonlijke valkuilen.


Coaching heeft tot doel om de in elke persoon aanwezige innerlijke kracht maximaal te leren gebruiken en mogelijke knelpunten te benoemen en deze op te lossen.


De gecoachte heeft bij coaching een "waardevrij" klankbord waarin hij/zij zich kan spiegelen en zich optimaal kan ontwikkelen. Hij/zij wordt gestimuleerd de grenzen van het bewustzijn te verruimen en te verleggen.